Chia Sẻ Cho Một Đại Lý Về Cách Viết Ra Mục Tiêu Kinh Doanh Xôi Chiên

Chia Sẻ Cho Một Đại Lý Về Cách Viết Ra Mục Tiêu Kinh Doanh Xôi Chiên

Bạn Cường hiện đang kinh doanh Xôi Chiên Ngọc Yến và đang sở hữu 2 xe với doanh số dao động từ 1 đến 1,5 tr/ngày. Hiện tại mình đang tư vấn và giúp đỡ bạn thêm về cách đặt mục tiêu kinh doanh, Cách làm việc khi chưa có nhân viên và có nhân viên.

Sau 2 tiếng chia sẻ thì giờ đây bạn đã ngộ ra rất nhiều vấn đề về tiền bạc, về thu chi. Về mục tiêu làm sao để có bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu doanh thu, bao nhiêu khách hàng và bao nhiêu lợi nhuận..#xoichienngocyen#cachkinhdoanhxoichienngocyen,#khoinghieptuxoichien#khoinghieptuxoichienngocyen#bosixoichien,#bosixoichienngocyen

Nếu bạn muốn được chia sẻ về cách kinh doanh xôi chiên hiệu quả và thu hồi vốn nhanh với lợi nhuận cao thì bạn hãy liên hệ với mình để được chia sẻ nhé!
web: www.XoiChienNgocYen.com
Đt: 0903395740

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *